title
TiPO4 lokaalse struktuuri ja spinn-dümaanika uuring 47,49Ti TMR abil
Study of the local structure and spin-dynamics in TiPO4 using 47,49Ti NMR
author
Leitmäe, Alexander
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information