title
Sisuhaldussüsteemi valimine kodulehe loomiseks lähtudes tellija soovidele ning kasutades lihtsaid ja efektiivseid lahendusi
Choosing content management system for creating a website based on customers requests using simple and effective solutions.
author
Kapitan, Ilya
defence date
language