title
Maa kaudu kulgevate lühisvoolude leidmine õhuliinide ühefaasiliste lühiste korral lähtudes standardist EVS-EN 60909:3-2010
Finding the short-circuit currents flowing through earth in case of single-phase short-circuits of overhead lines based on the standard EVS-EN 60909:3-2010
author
Kelt, Hugo
keywords
uitvoolud
short circuits
line-to-earth short circuits
two sperate simultaneous line-to-earth short circuits
short-circuit currents
zero-sequence short-circuit currents
closing paths of partial short-circuit currents
currents to earth
reduction factors
defence date
language