title
Sotsiaalmeedia kasutamine toetusmeetmena Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastele
Social media use as a tool for promoting Tallinn University of Technology to students
author
Gornostaeva, Anastasiia
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus