title
Tallinna Polütehnik Nr 6 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
25.02.1983
language