title
Lähtekoodiredaktoris Notepad++ SQL programmeerimist lihtsustava pistikprogrammi edasiarendamine MS Accessi ja PostgreSQL jaoks
Further Development of a Plugin for Source Code Editor Notepad++ that Simplifies SQL Programming in MS Access and PostgreSQL
author
Eelma, Andres
supervisor
defence date
language