title
IFRS 16 tulenevate muudatuste mõju BSH Home Appliances AB majandustulemustele ja finantsnäitajatele
The Influence of IFRS 16 on Economic Results and Financial Indicators of BSH Home Appliances AB
author
Migur, Katre
keywords
bilansivälised rendid
leases
International Financial Reporting Standard
off-balance leases
defence date
language