title
Kas proaktiivsed teenused on head teenused? Avastav uuring proaktiivsuse inkorporeerimise kohta Hiinas
Are proactive services good services? An exploratory study on the proactivity incorporation in China
author
Li, Qihang
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal