title
Tehisintellekt ja kodanike osalemine Euroopa Liidu poliitika kujundamisel
Artificial intelligence and citizen participation in EU policymaking
author
Holzegger, Ines Elisabeth
defence date
language