title
Piiriüleses eID rakendamine ELis: Belgia ja Eesti juhtum
Cross-border eID enactment in the EU. The case of Belgium and Estonia
author
Dedovic, Stefan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal. Lisainfo saamiseks pöörduge vastava allüksuse poole.