title
Tallinna Polütehnik Nr 10 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
21.03.1986
language