title
Teadlaste vajadused terviseandmete teisesel kasutamisel
The Needs of Researchers in the Secondary Use of Health Data
author
Kauer, Kristiina
Luhaäär, Kadri
defence date
language