title
Eesti ülekandevõrgu alajaamade sf6 võimsuslülitite seisundi hindamise metodoloogia arendamine ja analüüs
Development and analysis of condition assessment methodology for sf6 circuit breakers in Estonian transmission network
author
Kalmet, Tauri
keywords
seisundi hindamine
võimsuslüliti andmebaas
võimsuslülitid
võimsuslülitite n-1 olukord
measuring equipment
failures
condition-based
circuit breaker database
circuit breaker n-1 situation
defence date
language