title
Mehaaniliselt ümertöödeldud polükarbonaadi kasutamine karbiku kaane survevalus
Polycarbonate regrind utilization for enclosure lid injection moulding
author
Blumkvist, Anni
keywords
Ensto
materjalivoog
polükarbonaadi jäätmed
material gflows
PC regrind
utilisation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information
subunit
Keskkonnakaitse aluste õppetool
Chair of Environmental Protection