title
Kasutajanõuded söega seotud kaipäevade arvestamise tarkvarale
User requirements for coal related laytime calculation software
author
Arras, Maiko
keywords
kaipäevad
süsi
kaipäevade arvestamine
reisitšarter
laytime
laytime calculation
voyage charter
supervisor
defence date
language