title
Arveldustoote standardiseerimine Eesti Energia AS-i näitel
Billing Product Standardization on the Example of Eesti Energia AS
author
Pakin, Jevgeni
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.06.2025
department / college