title
Kaitseliidu operatiivinfo infosüsteemi Staabiveeb analüüs
Analysis of Estonian Defence League’s information system for operational information
author
Hallik, Viljar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit