title
Kaevandamisel tekkiva aheraine kasutamine täitmisel
Waste rock usage as backfilling material
keywords
teoreetilised lahendused
Uus-Kiviõli kaevandus
Euroopa täitmiskogemus
Eesti täitmiskogemus
vaalkaevandamine
theoretical solutions
Estonia underground mine
Uus-Kiviõli underground mine
Narva open cast mine
Europe backfilling experience
Estonia backfilling experience
room and pillar mining
open cast mine
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access