title
Väävli määramine EVS 664:1995 meetodil erinevate leiukohtade põlevkivis ja põlevkivituhas võrreldes muude analoogiliste standarditega
Determination of sulfur in oil shale of different deposits and oil shale ash by the method of EVS 664:1995 in comparison with other similar standards
Определение серы в сланце разных месторождений и в сланцевой золе по методу EVS 664:1995 в сравнении с другими аналогичными стандартами
author
Andrejeva, Anna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access