title
Optimaalse aerofotogramm-meetria metoodika väljatöötamine linnakeskkonda
Development of Optimal Aerial Photogrammetry Methodology for the Urban Environment
author
Neivelt, Hendrik
defence date
language