title
Investorite eelistused ja põhjused startupidesse investeerimisel Funderbeami platvormil
Investors preferences and reasons to invest in startups on Funderbeam platform
author
Rosin, Kristo
defence date
language