title
Teeninduse automatiseerimisega seotud töösuhete eetika jaekaubanduse näitel
Ethics of employment relationships related to service automation: an example from retail trade
keywords
supervisor
defence date
language