title
Tihendatud piima mõju jäätise struktuurile ja sensoorsele tajuvusele
Effect of concentrated milk on structural and sensorial characteristics of ice cream
author
Sala, Liina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information