title
Irbe väina laevaliikluse ohutuse analüüs ja parandamise võimalused
Safety analysis and improvement opportunities of vessel traffic in Strait of Irbe
author
Metsa, Romet
keywords
Irbe väin
Riia sadam
liikluseraldusskeem
Strait of Irbe
Ice
Freeport of Riga
traffic separation scheme
supervisor
Merirand, Eha
defence date
language