title
Inimese 15-lipoksügenaas-1 kristallimise uuringud
Crystallization studies of human 15-lipoxygenase-1
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information