title
Konteinervedude arengu võimalused AS Tallinna Sadama näitel
Development opportunities of container transportation on the example of Port of Tallinn
author
Galanin, Mark
keywords
strateegilised ja tehnilised arengud
konteinerliinid
strategical and technical developments
container lines
defence date
language