title
Asfaltsegude segregeerumise hindamine ja minimeerimine ning motivatsioonisüsteemi loomine paigaldatava asfaltsegu kvaliteedi hindamiseks
Evaluating and minimizing the segregation of asphalt mixes and creating a motivation system to evaluate the quality of the asphalt mix in use
author
Lobrev, Kristiina
keywords
segregeerumine
eelsöötja
boonusüsteem
infrared camera
motivation system
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information