title
Automatiseeritud komposteerimise süsteemi projekteerimine
Design of an automated composting system
author
Kittus, Margus
supervisor
defence date
language