title
Partnervõrgustikud Eesti biotehnoloogia iduettevõtetes
Partner Networks in Estonian Biotechnology Start-Ups
author
Õun, Marie
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network