title
Renoveeritud kortermaja sisekliima parameetrite hindamine Tähe tn 2 elamu näitel
Assessment of indoor climate parameters of renovated apartment building located in Tähe street 2
author
Paat, Lauri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 10.06.2025