title
Eesti ja lähiriikide geoloogiliste uuringute läbiviimise korra, nõuete ning praktika võrdlev analüüs
Comparison of procedures, requirements and practice for conducting geological surveys in Estonia and neighbouring countries
author
Sildnik, Reeli
keywords
geoloogilised uuringuload
geological surveys
exploration permits
supervisor
defence date
language