title
Asendatud poolkukurbit[6]uriilide isomeeride moodustumise modelleerimine
Modelling of the Formation of Isomers of Substituted Hemicucurbit[6]urils
author
Narva, Triin
keywords
pööratud tsükloheksanopoolkukurbit[6]uriil
kloriidioon
arvutuskeemiline modelleerimine
inverted cyclohexanohemicucurbit[6]uril
chloride ion
computational modelling
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information