title
Võrguühenduseta toimiva veebirakenduse lahenduse analüüs ning selle rakendamine virtuaaltahvli rakenduse näitel
The Analysis of Offline-capable Web Application Solution and its Implementation Based on Whiteboard Application
author
Novik, Risto
keywords
supervisor
defence date
language