title
Omandamistehingute mõju omandaja likviidsusele, maksevõimelisusele ja kasumlikkusele Baltikumi ja Skandinaavia ettevõtete näitel aastatel 2015--2017
The impact of acquisitions on the acquirer\s liquidity, solvency and profitability in the Baltics and Scandinavia during 2015-2017
author
Meister, Marnet
defence date
language