title
Ehitusprojektide juhtimisprobleemid, nende lahendused ja edufaktorid
Construction project management problems, solutions and success factors
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus