title
India-Jaapani spetsiaalne strateegiline ja globaalne partnerlus - vastus Hiinale India ookeani piirkonnas?
Indo-Japan special strategic and global partnership - an answer to China in the Indian Ocean Region?
author
Ali, Istikar
defence date
language