title
Eesti ja Soome lendorava (Pteromys volans) populatsioonide geneetilise mitmekesisuse hindamine
Estimation of genetic diversity of Estonian and Finnish flying squirrel (Pteromys volans) populations
keywords
Pteromys volans
geneetiline mitmekesisus
genetic diversity
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information