title
Tarbijate hoiakud personaliseeritud reklaamidesse digiturunduses 18-25-aastaste noorte näitel
Consumer attitudes towards personalized ads in digital marketing on the example of 18-25-year-old consumers
author
Kompus, Maarja
supervisor
defence date
language