title
Erinevate majandusnäitajate avaldamise sündmusanalüüs Balti riikide aktsiabörsidel
Event analysis of publishing various economics indicators on the stock exchange of the Baltic countries
author
Kaurla, Hendrik
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus