title
Jaotusvõrgus esinevate rikete mõju uurimine tarbijate pingetele programmiga PSCAD
Modeling failures impact on consumers voltages in distribution networks using program PSCAD
author
Post, Tiit
defence date
language