title
Eesti ärikoolitusettevõtete majanduskriisiga toimetuleku strateegiad
Strategies of Estonian corporate training providers for adapting to the economic crisis
author
Varjun, Anneli
keywords
teadmusmahukad äriteenused
kriisi ületamise meetmed
KIBS
professional services
supervisor
defence date
language