title
MaaS kontseptsiooni rakendamine Eesti turismisektoris
MaaS concept implementation in tourism sector in Estonia
author
Kivimäe, Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 13.05.2026