title
Maaklerite kohustuslikule netohinnastamisele ülemineku võimalik mõju Eesti kahjukindlustuse turukonkurentsile Soome ja Taani maaklerturu näitel
The possible impact of insurance brokers’ mandatory changeover to net quoting system on non-life insurance market in Estonia using the examples of Finnish and Danish insurance brokerage markets
author
Hainas, Sandra
keywords
kindlustusmaakler
sõltumatu vahendaja
komisjonitasukeeld
netohinnastamine
turukonkurents
insurance broker
independent intermediary
commission ban
net quoting system
conflict of interests
supervisor
defence date
language