title
Tallinna Polütehnik Nr 24 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
01.09.1978
language