title
Koolimajade ja lasteaedade olukord ning lasteaia C-klassi tasemele rekonstrueerimine
Status of School Buildings and kindergartens and reconstruction of kindergartens at C-class level
author
Anni, Jaanus
supervisor
Kuusk, Kalle; Kurnitski, Jaanus
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus