title
Heakorrateenuse hindade kujunemine Riigi Kinnisvara AS objektide näitel 2014-2017
Maintenance service price formation on the example of State Real Estate LTD sites from 2014 to 2017
author
Jalakas, Ave-Õnne
supervisor
defence date
language