title
Biogaasi tootmisel tekkivate keskkonnamõjude hindamine kasutades olelusringipõhist lähenemist
Assessment of environmental impacts of biogas production using a Life Cycle Approach
author
Möls, Merilyn
keywords
defence date
language