title
Personalijuhtimine ja selle roll töötajate kaasamisel - X, Y ja Z põlvkondade erinevused: Trainers House Oyj näitel
Leadership and its Role in Employee Engagement - Differences between Generations X, Y and Z, Case: Trainers House Oyj
author
Lajunen, Emmi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit