title
Y- ja Z-generatsiooni eetilist tarbimiskäitumist mõjutavad tegurid Eestis
Factors Affecting Ethical Consumer Behaviour of Generation Y and Z in Estonia
author
Schults, Mai
keywords
eetiline tarbimiskäitumine
EMCB skaala
subjektiivsed normid
pikaajaline orienteeritus
Y- ja Z-generatsioon
supervisor
defence date
language