title
Arvutustehnika hindade kujunemine Helika G OÜ näitel aastatel 1992-2012
The development and formation of prices of computer technology in example of Helika G Ltd between 1992 and 2012
author
Kalpus, Heimar
keywords
arvutustehnika hinnasuundumused
arvutiturg
täielik konkurents
nõudluse elastsus
defence date
language
department / college